THỐNG KÊ CẦU LOTO

BẠN ĐANG XEM TOÀN BỘ CẦU CÓ SỐ NGÀY CẦU CHẠY LÀ 4 NGÀY
Chú ý: Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Đầu 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Đầu 1 10 11 12 13 14 15 16 17   19
Đầu 2 20 21 22     25 26   28 29
Đầu 3 30 31       35 36 37 38  
Đầu 4 40 41     44 45 46 47 48  
Đầu 5 50 51 52 53 54 55 56   58 59
Đầu 6 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Đầu 7 70 71   73 74   76      
Đầu 8 80   82 83 84 85 86   88 89
Đầu 9 90 91 92     95 96   98