THỐNG KÊ CẦU LOTO

BẠN ĐANG XEM TOÀN BỘ CẦU CÓ SỐ NGÀY CẦU CHẠY LÀ 4 NGÀY
Chú ý: Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Đầu 0 00 01 02 03 04 05   07 08  
Đầu 1 10     13 14 15 16 17 18 19
Đầu 2 20     23 24 25 26 27 28 29
Đầu 3 30 31 32 33   35 36 37 38 39
Đầu 4 40 41 42       46 47 48  
Đầu 5 50 51 52 53     56 57 58 59
Đầu 6   61 62 63 64 65 66 67 68 69
Đầu 7 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Đầu 8 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Đầu 9   91 92 93   95 96 97 98 99