THỐNG KÊ CẦU LOTO

BẠN ĐANG XEM TOÀN BỘ CẦU CÓ SỐ NGÀY CẦU CHẠY LÀ 4 NGÀY
Chú ý: Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Đầu 0 00 01   03 04 05 06 07 08 09
Đầu 1 10 11 12 13 14   16 17 18 19
Đầu 2   21 22 23 24 25 26 27 28 29
Đầu 3 30 31 32 33     36 37 38 39
Đầu 4 40 41 42         47 48  
Đầu 5 50   52       56 57 58  
Đầu 6 60 61 62 63   65 66 67 68 69
Đầu 7 70 71 72 73 74 75 76   78 79
Đầu 8 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Đầu 9 90 91 92 93     96 97 98