THỐNG KÊ CẦU LOTO

BẠN ĐANG XEM TOÀN BỘ CẦU CÓ SỐ NGÀY CẦU CHẠY LÀ 4 NGÀY
Chú ý: Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Đầu 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08  
Đầu 1 10   12 13 14 15 16 17 18 19
Đầu 2 20 21 22 23 24 25 26 27   29
Đầu 3 30 31 32 33   35 36 37   39
Đầu 4 40 41 42     45 46 47   49
Đầu 5 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Đầu 6 60 61 62 63 64 65 66 67   69
Đầu 7 70 71 72 73 74 75 76     79
Đầu 8 80 81       85       89
Đầu 9   91 92 93 94 95 96 97 98 99