GHÉP LÔ XIÊN 2, XIÊN 3, XIÊN 4 MỘT CÁCH TỰ ĐỘNG

Nhập dàn số, tối đã 10 con: (các cặp số cách nhau bởi dấu phẩy. VD: 92,06,39)