KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG (18/10/2017)

Giải tám 61
Giải bảy 896
Giải sáu 5383 1905 9002
Giải năm 4108
Giải Tư 09874 41466 80580
44999 99683 36086 67010
Giải ba 32074 41495
Giải nhì 36196
Giải nhất 11660
Giải đặc biệt 322588

Đầu

Loto

0 02; 05; 08
1 10
2
3
4
5
6 60; 61; 66
7 74(2)
8 80; 83(2) ; 86; 88
9 95; 96(2) ; 99
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: KQA DNG gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Đà Nẵng chọn lọc: TKV DNG gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG (14/10/2017)

Giải tám 54
Giải bảy 128
Giải sáu 3674 7448 8695
Giải năm 0853
Giải Tư 86902 26690 22309
35086 91816 94597 54590
Giải ba 16964 98476
Giải nhì 63715
Giải nhất 27754
Giải đặc biệt 762965

Đầu

Loto

0 02; 09
1 15; 16
2 28
3
4 48
5 53; 54(2)
6 64; 65
7 74; 76
8 86
9 90(2) ; 95; 97
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: KQA DNG gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Đà Nẵng chọn lọc: TKV DNG gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG (11/10/2017)

Giải tám 32
Giải bảy 420
Giải sáu 0067 9422 8537
Giải năm 5526
Giải Tư 56181 53175 02249
20909 83479 06682 67009
Giải ba 31333 82078
Giải nhì 77930
Giải nhất 21699
Giải đặc biệt 253950

Đầu

Loto

0 09(2)
1
2 20; 22; 26
3 30; 32; 33; 37
4 49
5 50
6 67
7 75; 78; 79
8 81; 82
9 99
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: KQA DNG gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Đà Nẵng chọn lọc: TKV DNG gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG (07/10/2017)

Giải tám 91
Giải bảy 470
Giải sáu 0805 5397 1390
Giải năm 6233
Giải Tư 68754 43122 50777
71957 50370 56537 03758
Giải ba 74129 14208
Giải nhì 33978
Giải nhất 11165
Giải đặc biệt 756227

Đầu

Loto

0 05; 08
1
2 22; 27; 29
3 33; 37
4
5 54; 57; 58
6 65
7 70(2) ; 77; 78
8
9 90; 91; 97
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: KQA DNG gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Đà Nẵng chọn lọc: TKV DNG gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG (04/10/2017)

Giải tám 57
Giải bảy 587
Giải sáu 1711 5678 8431
Giải năm 1818
Giải Tư 48460 56836 18234
45897 72808 46317 08422
Giải ba 50411 09618
Giải nhì 84973
Giải nhất 93753
Giải đặc biệt 251887

Đầu

Loto

0 08
1 11(2) ; 17; 18(2)
2 22
3 31; 34; 36
4
5 53; 57
6 60
7 73; 78
8 87(2)
9 97
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: KQA DNG gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Đà Nẵng chọn lọc: TKV DNG gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG (30/09/2017)

Giải tám 35
Giải bảy 454
Giải sáu 9421 6969 8608
Giải năm 9305
Giải Tư 33665 10329 66877
50367 05573 34020 82799
Giải ba 57079 52419
Giải nhì 09602
Giải nhất 68278
Giải đặc biệt 900935

Đầu

Loto

0 02; 05; 08
1 19
2 20; 21; 29
3 35(2)
4
5 54
6 65; 67; 69
7 73; 77; 78; 79
8
9 99
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: KQA DNG gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Đà Nẵng chọn lọc: TKV DNG gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG (27/09/2017)

Giải tám 80
Giải bảy 478
Giải sáu 7091 5150 0478
Giải năm 6846
Giải Tư 56032 01837 48176
07663 84152 03050 39077
Giải ba 20362 06960
Giải nhì 62586
Giải nhất 95375
Giải đặc biệt 982134

Đầu

Loto

0
1
2
3 32; 34; 37
4 46
5 50(2) ; 52
6 60; 62; 63
7 75; 76; 77; 78(2)
8 80; 86
9 91
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: KQA DNG gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Đà Nẵng chọn lọc: TKV DNG gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG (23/09/2017)

Giải tám 34
Giải bảy 740
Giải sáu 9749 8262 8901
Giải năm 2461
Giải Tư 32416 92455 62667
25420 34795 77502 03631
Giải ba 01758 72166
Giải nhì 01302
Giải nhất 31064
Giải đặc biệt 669102

Đầu

Loto

0 01; 02(3)
1 16
2 20
3 31; 34
4 40; 49
5 55; 58
6 61; 62; 64; 66; 67
7
8
9 95
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: KQA DNG gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Đà Nẵng chọn lọc: TKV DNG gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG (20/09/2017)

Giải tám 40
Giải bảy 935
Giải sáu 5168 0837 4239
Giải năm 3484
Giải Tư 26086 93244 09813
07112 31165 77351 68435
Giải ba 35846 55564
Giải nhì 96447
Giải nhất 52904
Giải đặc biệt 408318

Đầu

Loto

0 04
1 12; 13; 18
2
3 35(2) ; 37; 39
4 40; 44; 46; 47
5 51
6 64; 65; 68
7
8 84; 86
9
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: KQA DNG gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Đà Nẵng chọn lọc: TKV DNG gửi 8598 (5000đ)