KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG (09/12/2017)

Giải tám 84
Giải bảy 985
Giải sáu 8446 0673 9532
Giải năm 0412
Giải Tư 98845 55055 64087
97824 14542 43914 69555
Giải ba 99494 98413
Giải nhì 83486
Giải nhất 14888
Giải đặc biệt 773857

Đầu

Loto

0
1 12; 13; 14
2 24
3 32
4 42; 45; 46
5 55(2) ; 57
6
7 73
8 84; 85; 86; 87; 88
9 94
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: KQA DNG gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Đà Nẵng chọn lọc: TKV DNG gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG (06/12/2017)

Giải tám 36
Giải bảy 958
Giải sáu 0026 1352 1369
Giải năm 0144
Giải Tư 59000 49272 75554
43490 53705 71456 66407
Giải ba 61506 54065
Giải nhì 08371
Giải nhất 18062
Giải đặc biệt 596046

Đầu

Loto

0 00; 05; 06; 07
1
2 26
3 36
4 44; 46
5 52; 54; 56; 58
6 62; 65; 69
7 71; 72
8
9 90
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: KQA DNG gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Đà Nẵng chọn lọc: TKV DNG gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG (02/12/2017)

Giải tám 66
Giải bảy 492
Giải sáu 4402 4798 6318
Giải năm 2472
Giải Tư 67420 75707 70371
24966 57214 77567 17874
Giải ba 79901 90367
Giải nhì 24329
Giải nhất 77156
Giải đặc biệt 068451

Đầu

Loto

0 01; 02; 07
1 14; 18
2 20; 29
3
4
5 51; 56
6 66(2) ; 67(2)
7 71; 72; 74
8
9 92; 98
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: KQA DNG gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Đà Nẵng chọn lọc: TKV DNG gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG (29/11/2017)

Giải tám 18
Giải bảy 477
Giải sáu 0986 4227 2350
Giải năm 6138
Giải Tư 72773 14465 93679
73773 31707 52027 58580
Giải ba 49939 02892
Giải nhì 45586
Giải nhất 26590
Giải đặc biệt 244394

Đầu

Loto

0 07
1 18
2 27(2)
3 38; 39
4
5 50
6 65
7 73(2) ; 77; 79
8 80; 86(2)
9 90; 92; 94
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: KQA DNG gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Đà Nẵng chọn lọc: TKV DNG gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG (25/11/2017)

Giải tám 51
Giải bảy 198
Giải sáu 2882 4694 9446
Giải năm 9748
Giải Tư 18808 37374 41808
02888 08050 20394 19032
Giải ba 16875 14805
Giải nhì 49662
Giải nhất 68453
Giải đặc biệt 338927

Đầu

Loto

0 05; 08(2)
1
2 27
3 32
4 46; 48
5 50; 51; 53
6 62
7 74; 75
8 82; 88
9 94(2) ; 98
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: KQA DNG gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Đà Nẵng chọn lọc: TKV DNG gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG (22/11/2017)

Giải tám 80
Giải bảy 987
Giải sáu 2175 0490 1568
Giải năm 5620
Giải Tư 16416 67796 18742
30987 21627 20301 40898
Giải ba 74275 74324
Giải nhì 06323
Giải nhất 54857
Giải đặc biệt 331290

Đầu

Loto

0 01
1 16
2 20; 23; 24; 27
3
4 42
5 57
6 68
7 75(2)
8 80; 87(2)
9 90(2) ; 96; 98
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: KQA DNG gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Đà Nẵng chọn lọc: TKV DNG gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG (18/11/2017)

Giải tám 34
Giải bảy 168
Giải sáu 5301 8242 7046
Giải năm 9599
Giải Tư 36687 75691 60107
51572 01342 43885 40411
Giải ba 35978 76703
Giải nhì 30340
Giải nhất 89241
Giải đặc biệt 281361

Đầu

Loto

0 01; 03; 07
1 11
2
3 34
4 40; 41; 42(2) ; 46
5
6 61; 68
7 72; 78
8 85; 87
9 91; 99
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: KQA DNG gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Đà Nẵng chọn lọc: TKV DNG gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG (15/11/2017)

Giải tám 34
Giải bảy 413
Giải sáu 9102 4920 6632
Giải năm 3255
Giải Tư 96923 96331 50758
94607 80417 44466 52817
Giải ba 10327 38764
Giải nhì 16749
Giải nhất 43712
Giải đặc biệt 304656

Đầu

Loto

0 02; 07
1 12; 13; 17(2)
2 20; 23; 27
3 31; 32; 34
4 49
5 55; 56; 58
6 64; 66
7
8
9
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: KQA DNG gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Đà Nẵng chọn lọc: TKV DNG gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG (11/11/2017)

Giải tám 07
Giải bảy 409
Giải sáu 5720 7112 3689
Giải năm 2381
Giải Tư 60702 73110 77176
49507 49730 64147 13943
Giải ba 65476 96019
Giải nhì 14498
Giải nhất 40733
Giải đặc biệt 579585

Đầu

Loto

0 02; 07(2) ; 09
1 10; 12; 19
2 20
3 30; 33
4 43; 47
5
6
7 76(2)
8 81; 85; 89
9 98
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: KQA DNG gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Đà Nẵng chọn lọc: TKV DNG gửi 8598 (5000đ)