KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (21/02/2018)

Giải tám 36
Giải bảy 201
Giải sáu 0754 2833 7800
Giải năm 8775
Giải Tư 91164 14020 21365
67437 95143 78485 21925
Giải ba 51997 61075
Giải nhì 04602
Giải nhất 44931
Giải đặc biệt 095086

Đầu

Loto

0 00; 01; 02
1
2 20; 25
3 31; 33; 36; 37
4 43
5 54
6 64; 65
7 75(2)
8 85; 86
9 97
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (18/02/2018)

Giải tám 55
Giải bảy 418
Giải sáu 8036 3061 5398
Giải năm 2283
Giải Tư 26808 73130 59840
70640 29869 69321 33247
Giải ba 55845 71990
Giải nhì 51667
Giải nhất 60653
Giải đặc biệt 025384

Đầu

Loto

0 08
1 18
2 21
3 30; 36
4 40(2) ; 45; 47
5 53; 55
6 61; 67; 69
7
8 83; 84
9 90; 98
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (14/02/2018)

Giải tám 72
Giải bảy 787
Giải sáu 2295 3578 7606
Giải năm 0709
Giải Tư 45519 00227 09669
76605 04872 80253 22306
Giải ba 48717 23612
Giải nhì 91971
Giải nhất 06141
Giải đặc biệt 015898

Đầu

Loto

0 05; 06(2) ; 09
1 12; 17; 19
2 27
3
4 41
5 53
6 69
7 71; 72(2) ; 78
8 87
9 95; 98
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (11/02/2018)

Giải tám 33
Giải bảy 497
Giải sáu 5611 9534 8529
Giải năm 6844
Giải Tư 92975 55933 51055
35708 50527 40261 10387
Giải ba 19884 00678
Giải nhì 95959
Giải nhất 05305
Giải đặc biệt 562258

Đầu

Loto

0 05; 08
1 11
2 27; 29
3 33(2) ; 34
4 44
5 55; 58; 59
6 61
7 75; 78
8 84; 87
9 97
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (07/02/2018)

Giải tám 39
Giải bảy 321
Giải sáu 8068 1610 8710
Giải năm 0921
Giải Tư 86579 93427 16239
60152 96506 29110 97282
Giải ba 19561 50246
Giải nhì 59801
Giải nhất 29159
Giải đặc biệt 308474

Đầu

Loto

0 01; 06
1 10(3)
2 21(2) ; 27
3 39(2)
4 46
5 52; 59
6 61; 68
7 74; 79
8 82
9
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (04/02/2018)

Giải tám 78
Giải bảy 910
Giải sáu 4616 3504 2858
Giải năm 3733
Giải Tư 27386 04593 35946
03477 41356 93457 14356
Giải ba 69469 63785
Giải nhì 41094
Giải nhất 19678
Giải đặc biệt 416009

Đầu

Loto

0 04; 09
1 10; 16
2
3 33
4 46
5 56(2) ; 57; 58
6 69
7 77; 78(2)
8 85; 86
9 93; 94
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (31/01/2018)

Giải tám 75
Giải bảy 115
Giải sáu 3142 3474 5493
Giải năm 8459
Giải Tư 19466 86690 25425
35385 57254 79857 43284
Giải ba 54300 40726
Giải nhì 57595
Giải nhất 92906
Giải đặc biệt 217901

Đầu

Loto

0 00; 01; 06
1 15
2 25; 26
3
4 42
5 54; 57; 59
6 66
7 74; 75
8 84; 85
9 90; 93; 95
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (28/01/2018)

Giải tám 06
Giải bảy 733
Giải sáu 6837 0710 5348
Giải năm 6794
Giải Tư 76658 40216 83345
25265 66633 10545 74232
Giải ba 58027 27670
Giải nhì 41224
Giải nhất 77989
Giải đặc biệt 309143

Đầu

Loto

0 06
1 10; 16
2 24; 27
3 32; 33(2) ; 37
4 43; 45(2) ; 48
5 58
6 65
7 70
8 89
9 94
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)