KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (22/04/2018)

Giải tám 97
Giải bảy 132
Giải sáu 6959 0368 0249
Giải năm 1637
Giải Tư 24147 89373 50647
33095 82247 10348 15019
Giải ba 95804 73587
Giải nhì 58941
Giải nhất 83879
Giải đặc biệt 688436

Đầu

Loto

0 04
1 19
2
3 32; 36; 37
4 41; 47(3) ; 48; 49
5 59
6 68
7 73; 79
8 87
9 95; 97
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (18/04/2018)

Giải tám 12
Giải bảy 717
Giải sáu 9124 4031 3159
Giải năm 9927
Giải Tư 65258 10289 11963
74434 39269 30055 46464
Giải ba 94132 45470
Giải nhì 20351
Giải nhất 22472
Giải đặc biệt 269550

Đầu

Loto

0
1 12; 17
2 24; 27
3 31; 32; 34
4
5 50; 51; 55; 58; 59
6 63; 64; 69
7 70; 72
8 89
9
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (15/04/2018)

Giải tám 59
Giải bảy 308
Giải sáu 8567 2966 2273
Giải năm 3575
Giải Tư 47494 89517 73593
35080 25967 97914 70308
Giải ba 57150 40217
Giải nhì 26319
Giải nhất 09137
Giải đặc biệt 567838

Đầu

Loto

0 08(2)
1 14; 17(2) ; 19
2
3 37; 38
4
5 50; 59
6 66; 67(2)
7 73; 75
8 80
9 93; 94
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (11/04/2018)

Giải tám 34
Giải bảy 797
Giải sáu 8095 6152 8989
Giải năm 7962
Giải Tư 27122 94103 40536
34597 18507 70151 63378
Giải ba 09243 92363
Giải nhì 14095
Giải nhất 75284
Giải đặc biệt 225459

Đầu

Loto

0 03; 07
1
2 22
3 34; 36
4 43
5 51; 52; 59
6 62; 63
7 78
8 84; 89
9 95(2) ; 97(2)
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (08/04/2018)

Giải tám 83
Giải bảy 158
Giải sáu 6391 5301 6685
Giải năm 9215
Giải Tư 45846 41638 91991
35577 97929 09801 03091
Giải ba 40573 31415
Giải nhì 23115
Giải nhất 52450
Giải đặc biệt 452080

Đầu

Loto

0 01(2)
1 15(3)
2 29
3 38
4 46
5 50; 58
6
7 73; 77
8 80; 83; 85
9 91(3)
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (04/04/2018)

Giải tám 74
Giải bảy 167
Giải sáu 7947 5921 5611
Giải năm 8563
Giải Tư 29667 39687 30572
84809 49719 55192 98993
Giải ba 76776 55655
Giải nhì 55857
Giải nhất 90815
Giải đặc biệt 794097

Đầu

Loto

0 09
1 11; 15; 19
2 21
3
4 47
5 55; 57
6 63; 67(2)
7 72; 74; 76
8 87
9 92; 93; 97
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (01/04/2018)

Giải tám 19
Giải bảy 579
Giải sáu 8717 1832 9169
Giải năm 5578
Giải Tư 96838 08363 86075
79436 87438 69033 50582
Giải ba 13755 23367
Giải nhì 25590
Giải nhất 17480
Giải đặc biệt 463921

Đầu

Loto

0
1 17; 19
2 21
3 32; 33; 36; 38(2)
4
5 55
6 63; 67; 69
7 75; 78; 79
8 80; 82
9 90
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (28/03/2018)

Giải tám 43
Giải bảy 409
Giải sáu 8350 3720 4288
Giải năm 8829
Giải Tư 50819 75401 43882
39942 29524 18441 10255
Giải ba 58649 47176
Giải nhì 40835
Giải nhất 31080
Giải đặc biệt 814191

Đầu

Loto

0 01; 09
1 19
2 20; 24; 29
3 35
4 41; 42; 43; 49
5 50; 55
6
7 76
8 80; 82; 88
9 91
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (25/03/2018)

Giải tám 27
Giải bảy 549
Giải sáu 1430 3624 0519
Giải năm 4924
Giải Tư 35587 09617 18270
20746 05373 56848 51713
Giải ba 47751 53312
Giải nhì 15561
Giải nhất 19902
Giải đặc biệt 192545

Đầu

Loto

0 02
1 12; 13; 17; 19
2 24(2) ; 27
3 30
4 45; 46; 48; 49
5 51
6 61
7 70; 73
8 87
9
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)