KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (18/10/2017)

Giải tám 40
Giải bảy 480
Giải sáu 9384 3980 2473
Giải năm 9953
Giải Tư 39357 90980 39810
22499 82519 22633 14371
Giải ba 08163 98007
Giải nhì 06680
Giải nhất 10634
Giải đặc biệt 950529

Đầu

Loto

0 07
1 10; 19
2 29
3 33; 34
4 40
5 53; 57
6 63
7 71; 73
8 80(4) ; 84
9 99
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (15/10/2017)

Giải tám 38
Giải bảy 303
Giải sáu 6920 9136 1264
Giải năm 8424
Giải Tư 37052 12245 24247
80217 12099 00268 92420
Giải ba 48377 08567
Giải nhì 54221
Giải nhất 22773
Giải đặc biệt 008216

Đầu

Loto

0 03
1 16; 17
2 20(2) ; 21; 24
3 36; 38
4 45; 47
5 52
6 64; 67; 68
7 73; 77
8
9 99
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (11/10/2017)

Giải tám 78
Giải bảy 786
Giải sáu 1987 1339 2923
Giải năm 6565
Giải Tư 69865 85608 00358
22799 52524 68680 78457
Giải ba 63028 60296
Giải nhì 74166
Giải nhất 65473
Giải đặc biệt 104182

Đầu

Loto

0 08
1
2 23; 24; 28
3 39
4
5 57; 58
6 65(2) ; 66
7 73; 78
8 80; 82; 86; 87
9 96; 99
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (08/10/2017)

Giải tám 95
Giải bảy 539
Giải sáu 6837 1819 9391
Giải năm 1502
Giải Tư 15409 62913 56279
01941 92715 75874 58948
Giải ba 55014 38527
Giải nhì 00784
Giải nhất 99405
Giải đặc biệt 238235

Đầu

Loto

0 02; 05; 09
1 13; 14; 15; 19
2 27
3 35; 37; 39
4 41; 48
5
6
7 74; 79
8 84
9 91; 95
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (04/10/2017)

Giải tám 57
Giải bảy 861
Giải sáu 5685 7564 8455
Giải năm 6043
Giải Tư 62522 85797 85066
29869 74929 59807 25011
Giải ba 85415 11830
Giải nhì 99907
Giải nhất 08499
Giải đặc biệt 884392

Đầu

Loto

0 07(2)
1 11; 15
2 22; 29
3 30
4 43
5 55; 57
6 61; 64; 66; 69
7
8 85
9 92; 97; 99
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (01/10/2017)

Giải tám 26
Giải bảy 486
Giải sáu 7169 0969 6098
Giải năm 3966
Giải Tư 46167 74791 13860
05842 15435 46453 67233
Giải ba 64008 45184
Giải nhì 95319
Giải nhất 99773
Giải đặc biệt 700857

Đầu

Loto

0 08
1 19
2 26
3 33; 35
4 42
5 53; 57
6 60; 66; 67; 69(2)
7 73
8 84; 86
9 91; 98
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (27/09/2017)

Giải tám 80
Giải bảy 171
Giải sáu 9743 6876 6019
Giải năm 8402
Giải Tư 06251 29877 55800
79584 91600 82035 76970
Giải ba 83640 12203
Giải nhì 23668
Giải nhất 92135
Giải đặc biệt 036238

Đầu

Loto

0 00(2) ; 02; 03
1 19
2
3 35(2) ; 38
4 40; 43
5 51
6 68
7 70; 71; 76; 77
8 80; 84
9
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (24/09/2017)

Giải tám 62
Giải bảy 764
Giải sáu 7077 3903 3360
Giải năm 4089
Giải Tư 52943 13864 99738
13171 91102 47173 22800
Giải ba 38508 68445
Giải nhì 20396
Giải nhất 33939
Giải đặc biệt 664735

Đầu

Loto

0 00; 02; 03; 08
1
2
3 35; 38; 39
4 43; 45
5
6 60; 62; 64(2)
7 71; 73; 77
8 89
9 96
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (20/09/2017)

Giải tám 92
Giải bảy 935
Giải sáu 9100 5134 4892
Giải năm 2258
Giải Tư 72803 85974 94700
37326 12457 45471 84547
Giải ba 54905 48453
Giải nhì 60724
Giải nhất 60672
Giải đặc biệt 872716

Đầu

Loto

0 00(2) ; 03; 05
1 16
2 24; 26
3 34; 35
4 47
5 53; 57; 58
6
7 71; 72; 74
8
9 92(2)
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)