KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (10/12/2017)

Giải tám 91
Giải bảy 337
Giải sáu 5692 9900 9598
Giải năm 8976
Giải Tư 31172 63860 61465
61390 62358 89411 02210
Giải ba 67335 66179
Giải nhì 14380
Giải nhất 99749
Giải đặc biệt 855795

Đầu

Loto

0 00
1 10; 11
2
3 35; 37
4 49
5 58
6 60; 65
7 72; 76; 79
8 80
9 90; 91; 92; 95; 98
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (06/12/2017)

Giải tám 47
Giải bảy 039
Giải sáu 5481 2586 2052
Giải năm 1473
Giải Tư 48544 55763 42753
44507 94235 35994 30821
Giải ba 72170 06327
Giải nhì 51301
Giải nhất 84548
Giải đặc biệt 472774

Đầu

Loto

0 01; 07
1
2 21; 27
3 35; 39
4 44; 47; 48
5 52; 53
6 63
7 70; 73; 74
8 81; 86
9 94
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (03/12/2017)

Giải tám 59
Giải bảy 798
Giải sáu 2210 2072 2251
Giải năm 9558
Giải Tư 35567 88413 34724
20057 04371 20210 82973
Giải ba 51660 65058
Giải nhì 39286
Giải nhất 27862
Giải đặc biệt 339589

Đầu

Loto

0
1 10(2) ; 13
2 24
3
4
5 51; 57; 58(2) ; 59
6 60; 62; 67
7 71; 72; 73
8 86; 89
9 98
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (29/11/2017)

Giải tám 06
Giải bảy 085
Giải sáu 7599 5330 4319
Giải năm 7580
Giải Tư 54854 48367 96615
74042 06472 27314 16406
Giải ba 60692 55174
Giải nhì 37829
Giải nhất 05770
Giải đặc biệt 812464

Đầu

Loto

0 06(2)
1 14; 15; 19
2 29
3 30
4 42
5 54
6 64; 67
7 70; 72; 74
8 80; 85
9 92; 99
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (26/11/2017)

Giải tám 88
Giải bảy 717
Giải sáu 0323 8216 3531
Giải năm 5593
Giải Tư 53674 50382 03599
10751 44953 45809 19500
Giải ba 40897 24223
Giải nhì 16322
Giải nhất 27511
Giải đặc biệt 222279

Đầu

Loto

0 00; 09
1 11; 16; 17
2 22; 23(2)
3 31
4
5 51; 53
6
7 74; 79
8 82; 88
9 93; 97; 99
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (22/11/2017)

Giải tám 46
Giải bảy 599
Giải sáu 4778 3719 7224
Giải năm 2757
Giải Tư 94301 78345 51814
38550 03055 00003 46835
Giải ba 35524 54582
Giải nhì 65660
Giải nhất 41051
Giải đặc biệt 690149

Đầu

Loto

0 01; 03
1 14; 19
2 24(2)
3 35
4 45; 46; 49
5 50; 51; 55; 57
6 60
7 78
8 82
9 99
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (19/11/2017)

Giải tám 11
Giải bảy 466
Giải sáu 3096 1605 3078
Giải năm 6372
Giải Tư 43212 33025 34995
67375 86645 51350 18366
Giải ba 48792 48378
Giải nhì 37615
Giải nhất 64445
Giải đặc biệt 557848

Đầu

Loto

0 05
1 11; 12; 15
2 25
3
4 45(2) ; 48
5 50
6 66(2)
7 72; 75; 78(2)
8
9 92; 95; 96
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (15/11/2017)

Giải tám 77
Giải bảy 665
Giải sáu 5624 8860 7471
Giải năm 0485
Giải Tư 85211 37087 22826
06246 71149 70218 10714
Giải ba 77226 50441
Giải nhì 79675
Giải nhất 38699
Giải đặc biệt 876480

Đầu

Loto

0
1 11; 14; 18
2 24; 26(2)
3
4 41; 46; 49
5
6 60; 65
7 71; 75; 77
8 80; 85; 87
9 99
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (12/11/2017)

Giải tám 84
Giải bảy 199
Giải sáu 3057 0766 5437
Giải năm 4737
Giải Tư 39484 41890 16542
77538 78761 54145 65515
Giải ba 01849 74482
Giải nhì 59146
Giải nhất 17083
Giải đặc biệt 394543

Đầu

Loto

0
1 15
2
3 37(2) ; 38
4 42; 43; 45; 46; 49
5 57
6 61; 66
7
8 82; 83; 84(2)
9 90; 99
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)